lørdag 28. september 2013

Flying high and low

Draumen rekkjer dit fot ikkje rekk


Olav H. Hauge