søndag 21. oktober 2012

Nordlandsbåten

- en levende farkost
- sjøsterk og med fine linja