onsdag 1. august 2012

Rødstjert /Redstart

- med unger i nærheten er hannen på vakt !Sjekk ut andre fugler på Wild Bird Wednesday 3