onsdag 6. mars 2013

Det er



jeg
som er den 
VAKRESTE

her

i denne
fjæra...