lørdag 28. september 2013

Flying high and low

























Draumen rekkjer dit fot ikkje rekk


Olav H. Hauge