onsdag 15. august 2012

Great Tit

Kjøttmeisen suser rundt huset for tiden med et kobbel av unger med seg :-)




Wild Bird Wednesday