søndag 16. september 2012

Myke sandkorn

godt for hjertet :-)














Mandagstema

Himmel

sett fra havet en stormfull dag !